فریلنسر به چه کسی می گویند؟

فریلنسر کیست و تعریف فریلنسر چیست؟ تعریف فریلنسر (Freelancer): یک نفر، بدون اینکه به یک سازمان یا کسب و کار و شرکت مشخصی متعهد شود، فعالیت حرفه‌ای و تخصصی خود را برای مجموعه‌های مختلف انجام می‌دهد و بسته به نیاز و پروژه‌های در دسترس، کارفرمای خود را تغییر می‌دهد.البته در سایت حرفه کار این کارفرما است....