علت برون سپاری چیست؟

دلایل برون سپاری دلایل برون‌سپاری عوامل زیادی برای برون‌سپاری پروژه های کسب و کار مطرح شده است که از آن جمله عبارتند از: صرفه جویی در هزینه: رایج ترین دلیل برای تصمیم به برون سپاری صرفه جویی در هزینه‌ها است. دستیابی به هزینه پایین تر ناشی از صرفه جویی به مقیاس در کسب و کارهای دیگر است.....