• هزینه پروژههزینه 3,000 تومان - 12,000 تومان

یک کتاب داستان کودکان زبان انگلیسی،  نیاز به ترجمه فارسی ساده برای کودکان است. حدود 30 صفحه میباشد. لطفا پیشنهاد خود را ارسال کنید.