انتشار اپلیکیشن در گوگل پلی

Description

انتشار اپلیکیشن شما در گوگل پلی

با توجه به محدودیت های تحریم..

نمونه کار موجود است.

خروجی abb اپلیکیشن خود را میبایست با توضیحات برای ما ارسال کنید.

گوگل پلی دیگر خروجی apk  را قبول نمیکند. و این بخاطر بهینه سازی اپ شما روی گوشیهای مختلف است که خود گوگل پلی انجام میدهد.

ما نسبت به ماندگاری دائمی یا تایید یا رد اپلیکیشن شما در گوگل پلی مسئولیتی نداریم(سیاستهای گوگل پلی ممکن است تغییر کند و مثل برخی از اپلیکیشنهای ایرانی که حذف نمود ،حذف کند)  و تمامی مراحل را مانند اپلیکیشنهای دیگر که منتشر کرده ایم انجام میدهیم.سعی ما جذب مشتریان بیشتر است، پس تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد.

ما نسبت به اعتماد شما متعهدیم…